Ärikoolitused

money chart upUute õppekavade koostamisel ja arendamisel arvestavad meie kogenud spetsialistid ärikeskkonna muutuste dünaamikat, mis nõuab teadmiste ja oskuste uuendamist ning täiendamist. Meie äriseminarid ja -treeningud, mis on mõeldud juhtidele, ärimeestele ja töötajatele, tõstavad iga seminari osaleja taset ja aitavad mõista ning näha oma ettevõtte tööd uue vaatenurga alt.

Me püüdleme selle poole, et juhid, ärimehed ja töötajad arendaksid oma võimeid ning tõstaksid oma teadmiste taset, et saavutada endale püstitatud eesmärgid!

Me korraldame korporatiivseid äritreeninguid, arvestades individuaalseid soove ja Teie ettevõtte iseärasusi. Meie seminarid ja treeningud aitavad leida ühiskeelt oma personaliga ning mittemateriaalseid viise, et innustada oma töötajaid efektiivseks töötamiseks. Tähtis on valida just Teie ettevõttele sobiva äritreeningu koolitusplaani, mille koostamisel oleks arvestatud Teie ettevõtte probleemid.

Koolituse lõpetamisel esitatakse tellijale aruanne, milles on personalitöö arendamist puudutavad soovitused.