Küsimused Erahuvikooli kohta

Kes on teie õpetajad?

Erahuvikooli tähtsamaks eelduseks on see, et meie pedagoogid on paremad parematest. Kõik nad on kõrghariduse ja kõrge kvalifikatsooniga spetsialistid, kellel on pikaajaline üldhariduskoolides õpetamise kogemus. Meil on väga meeldiv nendga teha koostööd ja me garanteerime Teie laste hariduse kõrget kavaliteeti.

Kas te annate garantii, et õppeaasta lõpus minu laps hakkab võõrkeeles rääkima?

Isegi papagoid saab rääkima õppida, aga meie Kooli oluliseks eesmärgiks on kujundada lapse võõrkeele kompetentsust. Väga palju selles asjas sõltub lapse motivatsioonist ja vanemate toetamisest. Samuti on tähtis lapse teadmiste algtase. Samas on tähtis mõista, et laps, kes puutus võõrkeelega kokku esimest korda, tavaliselt ei saa selles sujuvalt rääkima õppida. Kui Te soovite teada saada, mida konkreetselt õpib Teie laps õppeaasta lõpuks, siis ma pakume Teile tutvuda meie kooli õppeprogrammidega.

Mida sisaldab Kooli õppemaks?

Õppematerjale, üritusi (õppeaasta alguses pidulik aktus, jõulude ja kevade ajal väljasõidud loodusse ja ekskursioonid) ning kontoritarbeid.

Kas on vaja maksta, kui laps on jäänud haigeks ega saa Koolis käia?

Vastavalt lepingule, puudutud tundide eest võetakse maha 20%, mis ümberarvestuse käigus kantakse järgmise kuu õppemaksu peale. Iga kuu kuni 10. kuupäevani saadab meie raamatupdaja vanematele kviitungid täpse summaga, mis tuleb maksta jooksva kuu eest, millelt on maha arvestatud eelmise kuu puudutud tunnid.

Kas teie Koolis antakse lastele koduseid ülesandeid?

Jah, ikka. Ilma iseseisva kordamise ja materjali kinnistamiseta pole võimalik õppida võõrkeele selgeks! Vanematel on alati võimalus jälgida koduseid ülesandeid portfoolio järgi, meie foorumi kaudu või võttes ühendust koolitusjuhiga.

Kui laps mingil põhjusel puudus laps kaua aega tundidest, mis moel ta saab järele õppida?

Tundidest puudunute jaoks viib õpetaja läbi lisatunde (tasuta teenus). Lisatundide külastamine on ainult etteregistreerimisel Kooli koolitusjuhi juures!

Kas te esitate arveid välja?

Vanematele me saadame kviitungeid e-posti kaudu. Samas on võimalik saada väljatrükitud kviitungi Kooli koolitusjuhi käest.

Peale õppemaksu mis kulud veel tuelavd ette?

Õppeaasta alguses tuleb maksta õppematerjalide (töövihiku, õpiku ja töölehtede) eest. Ostetud õppematerjalide järgi õpib laps terve aasta jooksul. Üritused on meil lastele tasuta, aga kui laps sõidab loodusse või ekskursioonile, siis tal võib olla kaasas taskuraha.

Mida teha, kui mingil põhjusel me ei saa enam teie Koolis õppida?

Sellest tuleb teatada üks kuu ette enne lepingu peatamise/tühistamiseni ja maksta ühekuise õppeperioodi eest. Antud perioodi jooksul võib Teie laps õppida Koolis edasi.