Преподаватели

Aleksandr Boiko                  

1999 sai Aleksandr hariduse Tallinna Meditsiinikoolis erialal „Kiirabiõde“. Alates 1999. a on ta ennast pidevalt täiendanud erinevatel erialastel koolitustel. Tal on suur töökogemus meditsiini valdkonnas: ta on üle 15 aasta töötanud Puru haigla kiirabi osakonnas. Aleksandr on viinud läbi esmaabikursusi ja vetelpäästeteenistuse koolitusi. Oma tugevateks külgedeks peab ta oskust olla sõbralik koolitaja, kes on kursis kõikide uuendustega, mis puudutavad tema valdkonda. Aleksandr oskab leida ühist keelt oma õppijatega ning esitada õppematerjali arusaadavalt ja põhjalikult.

Aleksandr Landarski

2003. aastal lõpetas ta Eesti Mäehariduskeskuse infotehnoloogia erialal. Aastal 2006 läbis ta täiendkoolituse programmides: AutoCAD, Adobe Illustrator и Professionaalne fotograafia. 2012. aastal lõpetas Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses erialal: Tarkvara ja andmebaaside haldus. Ajavahemikul 2012–2013 läbis ta Leningradi Puškini nimelises Riiklikus Instituudis erialase ümberõppe programmi „Innovatiivsete tehnoloogiate spetsialist hariduse informatiseerimise kontekstis“. Aastal 2016 läbis ta operaatori ning monteerija õpingud USA-s School of Journalism and Mass Communications at the University of South Carolina. Aleksandr valdab projekteerimise, kolmemõõtmelise graafika loomise, programmeerimise ja teisi keerukaid programme. Täiskasvanute arvutiprogrammide õpetamiskogemus on tal aastast 2006. Eterna Koolituskeskuses viib ta läbi erinevaid arvutiprogrammide koolitusi täiskasvanutele. Tema tugevused on individuaalne lähenemine igale õppijale ja soov jagada uusi teadmisi.

Aleksandr Martõnov

Aleksandr Martõnov on lõpetanud Tartu Ülikooli Pärnu kolledži sotsiaaltöö erialal. Ta on ka 6. taseme andragoog. Töötab pidevalt täiskasvanute õpetamise alal alates 2008. aastast. Eterna Koolituskeskuses viib läbi tugiisiku, tegevusjuhendaja ja andragoogika koolitusi.

Anne Pardel

2006. aastal sai bakalaureuse kraadi Tartu Ülikooli eesti keele (võõrkeelena) erialal. 2018. aastal Anne sai magistrikraadi Tartu Ülikooli Narva Kolledžis erialal "Humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis". Lisaks Anne on saanud loodus- ja sotsiaalainete õpetajaks, läbides ümberõppe Tartu Ülikooli Narva Kolledžis. Ta on töötanud eesti keele õpetajana alates aastast 2000 nii üldhariduslikes koolides kui ka Eterna Koolituskeskuses, õpetades eesti, vene ja inglise keelt A1 – C1-taseme keeleõppe rühmades. Anne juhtis SA Archimedese poolt heaks kiidetud projekti "„Loominguline õpetaja multikultuurses klassis (Creative teacher in multicultural class)". Ta on õpetanud eesti keelt nii tavakeele koolitustel kui ka erinevate valdkondade töötajatele ning on saanud klientidelt positiivset tagasisidet. Oma tugevateks külgedeks peab ta oskust olla sõbralik ja loominguline õpetaja, kellel on alati soov ennast arendada. Anne arvates on tänu oma suurele töökogemusele keelte õpetamise valdkonnas oskab ta leida ühist keelt õppijatega ning aidata neil võõrkeelte omandamise teel.

Anzhelika Lensment

Anzhelika Lensment on õppinud 1984 - 1989 Valgevene Riiklikus Ülikoolis, filosoofiaosakonnas, kus ta sai filosoofiaõpetaja diplomi. Hiljem 2002. aastal ta lõpetas Moskva Psühholoogia- ja Sotsiaalteaduste Instituudi, kust ta on saanud magistrikraadi psühholoogias. 2017. aastal kaitses Anzhelika Lensment Valgevene Riiklikus Ülikoolis filosoofiakandidaadi (Ph.D.) väitekirja. Lisaks ta õpib Venemaa Riiklikus Humanitaarses Ülikoolis, doktorantuuris sotsiaalpsühholoogia alal. Anzhelika on töötanud lektorina Valgevene Riiklikus Ülikoolis, Mainori Kõrgkoolis, Rahvusvahelises Ülikoolis Audentes, Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvaheliste suhete instituudis. Tema on kirjutanud mitmeid teaduslikke töid. Eterna Koolituskeskuses Anzhelika peab loenguid perepsühholoogiast, viib läbi psühholoogilisi treeninguid ja seminare, individuaalseid ja perepsühholoogi nõustamisi, süsteemseid konstellatsioone (paigutusi).

Dmitri Kolotuškin

Dmitri on lõpetanud Narva Kõrgkooli saksa keele õpetaja erialal. Aastal 2002 ta lõpetas Tallinna Pedagoogikaülikooli bakalaureusekraadiga ning on saanud eesti keele (võõrkeelena) õpetajaks. Viimased 14 aastat Dmitri on töötanud eesti keele õpetajana nii üldhariduslikes koolides kui ka täiskasvanute koolituskeskustes. Aastast 2009 töötab Dmitri Eterna Koolituskeskuses ja õpetab täiskasvanud eesti keele õppijaid A1 – B1 tasemete koolitustel. Ta on viinud läbi nii argikeele koolitusi kui ka ettevõttesiseseid koolitusi ning saanud klientidelt positiivset tagasisidet.

Elena Morozova

Elena Morozova on ärikoolituste koolitaja. Elenal on kaks kõrgharidust: tehniline kõrgharidus erialal „Insener - keemik – tehnoloog“ (Sankt-Peterburi Riiklik Tehnikaülikool) ja psühholoogia-alane kõrgharidus erialal „Psühholoog-praktik“ (Sankt-Peterburgi Riikliku Ülikooli praktilise psühholoogia kõrgema kooli 1994 aastal). Lisaks ta on saanud diplomi „Spetsialist treeningute läbiviimise valdkonnas“ 1999. aastal. Aastal 2012 lõpetas ta Rahvusvahelise Juhtimise Instituudi “LINK“ ,Suurbritannia Avatud Ülikooli (the Professional Diploma in Management).

Täiskasvanute õpetamisega tegeleb aastast 1995. Täiskasvanute õpetamisel ning koolitusprogrammide loomisel on ta eksperdiks; Hariduskeskkonna disainer (Open European Academy of Economics & Politics, CZ), Sertifitseeritud ICC coach (International Coaching Community, UK), Sertifitseeritud reateaming coach (Institute of Reteaming, FI), Äri-treener (Treeningu Instituut, VF), Fasilitaator (Grape people, FI), Neurograafika meetodi instruktor (Sankt-Peterburgi Psühholoogia Loominguline Instituut, VF), Integraalse lähenemise ekspert- täiskasvanute vertikaalse arengu coach (Vertical Development Academy, HU).

Jelenal on suur töökogemus, ta on töötanud personaliosakonna juhataja, äri-treenerite metoodilise ettevalmistuskateedri juhataja ning konsultandina juhtimise ja personali auditi alal. Ta tegeleb pidevalt enesetäiendamisega ning tõstab oma äri-treeneri kvalifikatsiooni, osaledes eri koolitustel: “Design of an educational environment on the principles of heutagogy and paragogy and tools of involving education“ (Open European Academy of Economics & Politics, Prague, CZ, 120 t., 2020), Kursus kursuse kogumise kohta „Instructional design Bento 2.0“ (Dedu center, 72 t., 2020); Rahvusvaheline programm „Developing Leadership Maturity, Intensive, Part 1&2“ (Vertical Development Academy, HU, 72 t., 2017-2018); Rahvusvaheline programm „Professionaalne coach“ (Ärikool „IPM“, Minsk, 106 t , 2014 a., sertifikaat ICC); Avatud fasilitatsiooni kool „Fasilitatsiooni innovatiivsed tehnoloogiad“ (Grape people, RF, 72 t., 2012-2013, sertifikaat).

On korduvalt nomineeritud konkursil: „Kuldne Psychea“ kui parima meistriklassi looja Raamatu „Treening juhi ressursi areng“ autor, „Retš“, Sankt-Peterburg, 2008 a.; „Metoodiline juhend meeskonna loomise treening“, „Imaton“, Sankt Peterburg, 2017.

Eterna Koolituskeskuses viib alates 2009. aastast läbi avatud koolitusi, seminare ja treeninguid ka ettevõtete tellimuskoolitusi. Viis läbi koolitusi niisugustele ettevõtetele nagu Eеsti Energia AS, Fortago Group OÜ, Eskaro AS, VKG Oil OÜ, Molycorp Silmet AS, aga ka Narva, Sillamäe, Jõhvi ning Tallinna lasteaedadele ja koolidele. On välja töötanud koolitusprogrammid: „Andragoog“ (110 tundi), „Projektijuht“ (140 tundi), „Efektiivne juht“ (30 tundi).

Galina Krehhova

Galina on lõpetanud Harkivi Ülikooli erialal inglise keel ja kirjandus. Eterna Koolituskeskuses töötab inglise keele õpetajana. Valdab kaasaegseid inglise keele õpetamismetoodikaid. Galina täiendab oma oskusi pidevalt erinevatel koolitustel. 2014. aastal läbis ta täiendkoolituse Lake school of English in Oxford teemal: Inglise keele õpetamise loomingulisuse koolitus keskkoolis ning täiskasvanute klassis: Praktiline ning loominguline metoodika välismaistele inglise keele õpetajatele.
Galina õpetab edukalt nii gruppe kui ka individuaalõppena inglise keelt, ta on alati abivalmis, rahulik ja sõbralik.

Galina Novitskaja

Galina Novitskaja on praktiseeriv psühhiaater. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1986. aastal ja 1987. aastal internatuuri. Ta töötab psühhiaatria ja narkoloogia valdkonnas alates 1987. aastast. Galina on pidanud loenguid praktilisest psühhiaatriast, psüühikahäiretest ja psühhopatoloogiast. Alates 1990. aastate algusest ta on õpetanud meditsiinikoolis psühhiaatriat ja ladina keelt. 2014. aastal hakkas ta töötama Eterna Koolituskeskuses psühholoogiaalastel koolitustel.

Galina Safronova

1992. aastal lõpetas ta Peterburi Metsatööstusakadeemia, kus oli keemia- ja tehnoloogiateaduskonna üliõpilasjuht ning organiseeris 150 noore haridusprotsessi. 1999-2000 on õppinud Eesti Kõrgema Kommertskooli Avatud Ülikoolis, äritegevuse valdkonnas. Alates 2008.a on ta ennast pidevalt täiendanud erinevatel erialastel koolitustel. Ta arendas pädevusi äritegevuse ja ettevõtluse korraldamise valdkonnas tööõiguse kursustel, töö personaliga, erinevatel arvutikursustel. 2018. aastal läbis ta Narva Kolledži Tartu Ülikoolis pedagoogika kursuse. Ta on 6. taseme andragoog. Õpetades järgib täiskasvanute õpetamise iseärasusi: nende teadlikku huvi õppimise vastu, sealhulgas iseseisvas režiimis. Kasutab oma elu- ja töökogemust koolitusbaasina ning allikana uute teadmiste vormistamiseks. Galina on energiline, uudishimulik, proaktiivne, hea juhtimise ja loovusega, töökas ja vastutustundlik. Leiab hõlpsasti laste ja täiskasvanutega ühise keele. Tal õnnestub oma energiaga teisi inimesi sütitada. Praktiline tarkus, millest ta kinni peab: "Soov on tuhat võimalust! Soovide puudumine - tuhat põhjust!"

Galina Tarassova

Galina Tarassova on lapsehoidja/lasteaiaõpetaja assistendi kursuse koolitaja. Galinal on kaks kõrgharidust. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari ja Tartu Ülikooli Narva Kolledži erialal ”Koolieelse lasteasutuse õpetaja”. Aastatel 1984-2016 on töötanud lasteaia direktorina. 2016. aastal Galina on olnud diplomitöö juhendajaks Tartu Ülikooli Narva Kolledžis. Ta tegeleb täiskasvanud õppijate koolitamisega alates aastast 2016. Galina oskab esitada õppematerjali huvitavalt, arusaadavalt ja põhjalikult, toetudes oma suurele töökogemusele.

Hulda Lepisk

Hulda on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli “Eesti keele ja kirjanduse” erialal. Ta on pidevalt ennast erialaselt täiendanud, osaledes erinevatel pedagoogikaalastel koolitustel. Eterna Koolituskeskuses Hulda õpetab eesti keele õppijaid A1 – C1-tasemete koolitustel.

Irina Sirkel

Aastal 1983 sai Irina kõrgema taseme erialal “Insener – keemik – tehnoloog“ Kirde Polütehnilises Ülikoolis (Sankt-Peterburg). Töötades 1996 – 2015 VKG AS-is seadme juhataja ja vaneminsenerina, on Irina pidevalt tegelenud täiskasvanute õppijate koolitamisega uute toodete arendamise ja tootmisprotsesside korraldamise alal. Irina on Asbesti töid teostava töötaja koolituse ja asjaajamise kursuse koolitaja. Oma tugevateks külgedeks koolitaja rollis peab Irina oskust esitada õppematerjali huvitavalt, toetades oma suurele töökogemusele, ning oskust leida kontakti õppijatega.

Irina Soldatova

1991. aastal Tallinna Meditsiini Kooli ämmaemanda erialal. 2014. aastal omandas ta Tallinna Tervisehoiu Kõrgkoolis ämmaemanda erialal kõrghariduse. Töökogemus meditsiinivaldkonnas üle 20 aasta. Tal on kogemus täiskasvanute koolitajana 2006. aastast. И Ta on 6. taseme andragoog. Eterna Koolituskeskuses Irina on esmaabi ja toiduhügieeni koolituste koolitaja. Tema tugevateks külgedeks on- huvitav materjalide esitlus ning oskus kaasata koolitatavaid.

Jelena Bõstrova

Jelena on saanud majandusteaduste kandidaadiks Leningradi Inseneri- ja Majandusinstituudis. Ta on ka 6. taseme andragoog. Tal on suur kogemus täiskasvanute õpetamise valdkonnas, kuna alates 2000. a Jelena on olnud dotsendiks Sillamäe Majanduse ja Juhtimise Instituudis. Eterna Koolituskeskuses töötab ärikoolituste koolitajana. Lisaks täiendusõppele osaleb Jelena ka finantsplaneerimise korralduses väikestes ja keskmistes ettevõtetes. Oma tugevateks külgedeks peab ta oskust olla innovaatiline koolitaja, kes on kursis kõikide uuendustega, mis puudutavad tema valdkonda. Jelena oskab esitada õppematerjali arusaadavalt ja põhjalikult.

Jelena Ditjatkina

Jelena Ditjatkina on pedagoogikaalaste koolituste ja seminaride koolitaja. Aastal 1984 omandas Jelena (1979.-1984) Tartu Riiklikus Ülikoolis eriala „Vene keel ja kirjandus“. Jelena on läbinud järgmised täiendõppe kursused: „Motiveerimis- ja tagasisidestamisoskuste praktikum“, „Vaimupuudega laste toetamine“ (Tartu Ülikooli Narva Kolledž) jt. Ta tegeleb täiskasvanud õppijate koolitamisega alates aastast 2014. Jelenal on suur kogemus erivajadustega lastega töötamisel. Alates 2007. aastast töötab ta Ahtme Kooli direktorina. Oma tugevateks külgedeks koolitaja rollis peab Jelena oma oskust esitada õppematerjali huvitavalt, toetudes oma suurele töökogemusele, ning valmisolekut koostööks õppijatega.

Jelena Melnik

Jelena on lõpetanud 1981. aastal Tallinna Majandustehnikumi Eesti Riigipanga raamatupidamise erialal. 11 aastat töötas Eesti Riigipangas krediidiinspektori ja audiitorina. Alates 1990.a. hakkas töötama pearaamatupidajana kommertssektori erinevates valdkondades: ehitus, laevaremont, kaubandus, metallurgia. Tal on üle 30-aastane raamatupidamiskogemus ning üle 25-aastane nõustamis- ja õpetamise kogemus. Eterna Koolituskeskuses töötab raamatupidamise ja maksustamise koolitajana. Jelena oskab kursuslastes äratada huvi aine vastu, ta areneb pidevalt nii spetsialisti kui ka koolitajana. Õppeprotsessis kasutab ta koolitusel osalejate teadmiste kinnistamiseks kaasaegseid, kehtivaid ja elulisi ülesandeid, mis on alati võetud õpetaja ja tema praktiseerivate kolleegide rikkalikust raamatupidamispraktikast.

Jelena Ohakas

Jelena on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli erialal ”Vene keele ja kirjanduse õpetaja eesti õppekeelega koolis”. Hiljem aastal 1995 ta on saanud eesti keele võõrkeelena õpetajaks, lõpetades Tallinna Pedagoogikaülikooli. Jelena Ohakas on pidevalt ennast erialaselt täiendanud, kusjuures tal on läbitud täiskasvanute koolitaja (andragoogi) ning täiskasvanute eesti keele kui teise keele vabahariduslike koolitajate täienduskoolitused. Ta on töötanud eesti keele õpetajana aastast 1988 nii üldhariduslikes koolides, kutseõppekeskustes kui ka täiskasvanutele täiendkoolitust pakutavates koolituskeskustes. Jelena Ohakas on perioodil 2005 – 2013 olnud projektijuhiks mitmes projektis, näiteks ”Meie Eesti” (toetatud Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed poolt), ” Üheskoos parema tuleviku nimel” (konkursi „Teeme koos“ raames) ning „Määratlemata kodakondsusega isikute integratsiooni toetamine Eestis”. Eterna Koolituskeskuses Jelena õpetab eesti keele õppijaid A1 – C1-tasemete koolitustel.Ta on viinud läbi nii argikeele koolitusi kui ka eesti erialase keele kursusi ning saanud klientidelt positiivse tagasiside.

Jelena Tihhonova

Jelena Tihhonova on lõpetanud Leningradi Lennunduse Mõõteriistade Tööstuseinstituudi erialal „Raadioelektroonika“, hiljem Rakendusliku Psühholoogia Instituudi IMATON erialal “Organisatsiooniline psühholoogia”(2008). Lisaks on ta õppinud järgmistel koolitustel: „Treener ja grupp: professionaalsuse saladused“ (IMATON, 2008), “Mänedžer ja organisatsioon” (Suurbritannia Avatud Ülikool, Ärikool, 2006) jt. Aastatel 1991-1996 ta on töötanud Kohtla-Järve Polütehnikumi informaatikaosakonna juhatajana ja informaatika õppejõuna. Alates 1994. aastast Jelena viib läbi arvutiprogrammide alaseid koolitusi täiskasvanutele.
Alates 2009.a. Jelena Tihhonova Eterna Koolituskeskuse OÜ tegevjuht, koolitaja ja nõustaja. Aastatel 2011 – 2022 ta on täiendanud end Inimese disaini valdkonnas. Jelena on läbinud järgmised koolitused Inimese Disaini Rahvusvahelises Koolis (IHDS): The Professional Training Analyst Program, Child Development Analyst Training, Living Your Design Guide Certification Program, The Differentiation Degree Program, Rave ABC ja Rave Cartography Teacher Trainings, BG5 Career & Business Consultant Certification Program.
Jelena on esimene Inimese Disaini Rahvusvahelise Kooli (IHDS) Eesti sertifitseeritud analüütik, giid ja koolitaja. Alates aastast 2015 tegeleb ta nõustamisega Inimese disaini süsteemis, viib läbi treeninguid ja seminare. Ta viib läbi individuaalseid konsultatsioone eri teemadel, nt isiksuse areng, lapse areng ja suhete analüüs. Ka viib läbi konsultatsioone väikeettevõtete juhtidele, et kõrvaldada kollektiivis tekkinud „lünki“, mis viivad aja ning   ressursside kaotuseni ja suurendavad edu näitajaid.

Oma tugevateks külgedeks koolitaja rollis peab ta õpetatava aine põhjalikku tundmist, hoolivat suhtumist oma õppijatesse ja loomingulist lähenemisviisi õppeprotsessis.

Julia Tokareva

Aastatel 2007 – 2010 ta on õppinud Euroakadeemias (MTÜ Eesti Euroinfo Ühing), omandades magistrikraadi humanitaarainete ja kunstide valdkonnas. Spetsialistina Julia on loonud projekte arvutiprogrammides ArchiCAD ja AutoCAD, loonud erinevaid materjale Adobe Photoshop’is ning eri liiki dokumente Microsoft Office’i programmides. Julial on suur töökogemus täiskasvanute õppijate õpetamisel. Alates 2010. a ta on viinud läbi arvutikoolitusi Eterna Koolituskeskuses. Julia on sõbralik ja vastutulelik koolitaja, kes püüab alati leida individuaalset lähenemisviisi igale õppijale. Ta on huvitatud uute teadmiste saamisest selleks, et jagada neid teiste inimestega.

Juri Jemeldjazev

Aastal 1977 omandas Juri kõrghariduse Tallinna Polütehnilises Instituudis energeetika osakonnas erialal “Elektriajamid ja tööstusseadmete automatiseerimine”. Alates 1995. a ta on läbinud tuletõrjejärelevalve kvalifikatsioonikursused ning ennast pidevalt täiendanud erialastel koolitustel. Tal on suur töökogemus tuleohutuse ja tuletõrjejärelevalve valdkonnas: alates 1977. a ta on töötanud Tuletõrjeinspektsioonis ja Päästeametis. Eterna Koolituskeskuses Juri on viinud läbi tuleohutusalaseid koolitusi, nt “Tuleohutus”, “Tuletööd” jt. Oma tugevateks külgedeks peab ta oskust olla sõbralik, innovaatiline koolitaja, kes oskab esitada õppematerjali arusaadavalt.

Kadrin Sarap

Kadrin on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli erialal "Eesti keele ja kirjanduse õpetaja" ja Tartu Ülikooli erialal “Eesti keel teise keelena”. Ta on töötanud eesti keele õpetajana aastast 1992 üldhariduslikes koolides. Kadrin on pidevalt ennast erialaselt täiendanud, tal on läbitud koolitused “Uued meetodid aineõpetuses, e-õpe, e-portfoolio, uus meedia, mõiste- ja mõttekaardid, koostööprojektid, õpitarkvara kasutamine” (Tiigrihüppe Sihtasutus), “Ümberpööratud klassiruumi metoodika” (SA Innove) jt. Eterna Koolituskeskuses Kadrin õpetab eesti keele õppijaid A1 – C1-tasemete koolitustel. Kadrin on saanud klientidelt positiivset tagasisidet, kuna ta oskab leida ühist keelt õppijatega ja esitada õppematerjali selgelt.

Laine Jürise

Laine on õppinud Tallinna Pedagoogikaülikoolis ning aastal 2006 sai bakalaureusekraadi erialal “Eesti keele (kui võõrkeele) ja kultuuriloo õpetaja”. Laine Jürise on pidevalt ennast erialaselt täiendanud, tal on läbitud LAK-õppe jätkukoolitus “Teooriast praktikasse”, koolitus „Õpetaja kui kultuurimälu vahendaja“ (Tartu Ülikool), ”Integreeritud eesti keele õpe ja Eesti tutvustamise koolituskava ja õppematerjali koostamine ning koolitajate koolitus” jt. Ta on töötanud eesti keele õpetajana aastast 1992 nii üldhariduslikes koolides, kutseõppekeskuses kui ka täiskasvanutele täiendkoolitust pakkuvates koolituskeskustes. Lainel on suur täiskasvanud õppijate koolitamise kogemus, sh ta on õpetanud eesti keelt keelt MEIS-i projekti ”Eesti keele kursus Ida-Virumaa vene õppe- ja töökeelega haridusasutuste pedagoogidele“ , "EL Phare programmi” raames jms. Laine on osalenud projektides ”Eestlaste ühepäevasest sõjast Eesti omariikluseni” ja ”Läbi keele ja kultuuri üksteise mõistmiseni”. Eterna Koolituskeskuses ta õpetab eesti keele õppijaid A1 – C1-tasemete koolitustel. Ta on viinud läbi nii argikeele koolitusi kui ka eesti erialase keele kursusi ning saanud klientidelt positiivset tagasisidet.

Larissa Romanova

Larissa Romanova on lõpetanud Tallinna Majandustehnikumi raamatupidamise erialal ja TTÜ-s 1986 „Raamatupidamine ja majandustegevuse analüüs“. Tal on firma „1С“ sertifikaat – raamatupidamisprogrammi spetsialist “1С Raamatupidamine versioon 6.0”. On üks raamatupidamisprogrammi “1С Raamatupidamine versioon 6.0” välja töötajatest ning häälestajatest Eesti turu jaoks, teenindab erinevaid firmasid ning korteriühistuid. Valdab sügavuti raamatupidamise programmi funktsioone lähtudes erinevatest ettevõtetest ning korteriühistutest. Alates 2013. aastast töötab raamatupidamistarkvara koolitusel koolitajana. Tal on sügavad teadmised programmide eri versioonidest ning nende erinevustest. Larissat eristab oskus hästi ning arusaadavalt selgitada raamatupidamisprogrammi 1C erisusi.

Ludmilla Teperik

Ludmilla on õppinud Tallinna Pedagoogikaülikoolis ning aastal 1998 sai eriala “Eesti keele (kui võõrkeele) ja kultuuriloo õpetaja”. Ludmilla Teperik on pidevalt ennast erialaselt täiendanud, kusjuures tal on läbitud järgmised koolitused: “Keeleõppe arendamine 2007-2010” (Integratsiooni Sihtasutus), „Eesti keele kui teise keele õpetamisest ja õpetaja rollist muutuvas ajas“ (Haridus- ja Teadusministeerium EKTKÕL), ”Kultuuriline identiteet. Muuseumi pedagoogika. Õuesõppe tundide läbiviimise metoodika” (Eterna Koolituskeskus OÜ) jt. Ta on töötanud eesti keele õpetajana aastast 1995 nii üldhariduslikes koolides kui ka täiskasvanutele täiendkoolitust pakutavates koolituskeskustes. Ludmillal on suur täiskasvanud õppijate koolitamise kogemus. Eterna Koolituskeskuses ta õpetab eesti keele õppijaid A2 – B2-tasemete koolitustel. Ta on viinud läbi palju eesti keele koolitusi ning saanud klientidelt positiivset tagasisidet.

Maria Plavinski

Maria on lõpetanud 2007. aastal Tallinna Ülikooli eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri bakalaureuse õppekava. Õpetajana täiendab ta end pidevalt pedagoogikas iseseisvalt ning vastavatel kursustel. Maria läbib 2022/2023 õppeaasta jooksul kursused pilootprojektiõpetajatele Eesti keelne õpetaja vene õppekeelega rühmas. Oma töös kasutab Maria kaasaegseid teadmiste edastamise viise, mis vastavad uuele õppetöö ja õppija arengu sisule.

Marina Vorobjova

Marina Vorobjova on psühholoogia alase koolituste koolitaja. Marina on lõpetanud Tallinna Sotsiaal-Humanitaarinstituudi (Eesti) eriala „Psühholoogia“. Ta on läbinud ka täiendõppe koolitused, nt „Süsteemne töö perega“ (Tartu Ülikooli Narva Kolledž), „Psüühilise trauma psühhoteraapia“ (East European Association For Existential Therapy (Eesti)) jt. Alates 2009. a Marina töötab psühholoogina ja tegutseb põhiliselt järgmistes valdkondades: individuaalnõustamine, perenõustamine, kriisinõustamine, õpetamine. Alates 2012. a ta töötab koolipsühholoogina Kohtla-Järve Tammiku põhikoolis. Oma tugevateks külgedeks peab Marina head suhtlemisoskust, positiivset ellusuhtumist ja oskust leida ühist keelt oma õppijatega.

Mikhail Tychkov

Ta on lõpetanud Majanduse ja Juhtimise Instituudi erialal “Insener - infotehnoloog” bakalaureuse kraadiga. Mikhail täiendab ennast pidevalt, osaledes erinevatel koolitusel. Ta on tegelenud täiskasvanute õppijate koolitamisega. Lisaks Mikhail töötab projektijuhi ja programmeerijana. Eterna Koolituskeskuses viib läbi täiskasvanute koolitusi arvutiprogrammide alal. Oma tugevateks külgedeks koolitaja rollis peab oma suurt töökogemust IT ja automatiseerimise valdkonnas, soovi jagada oma kogemust õppijatega ning kogemust, mida ta on saanud hariduslike eesmärkidega loodud Web-projektis osalemisest.

Natalia Andreitsenko

Natalia on lõpetanud TPI 1974. aastal mehaanikainsenerina ja 1980. aastal juhtivate töötajate kvalifikatsiooni tõstmise keskinstituudis patendiuuringute erialal. Lisaks ta on läbinud mitmeid töökeskkonnaohutus- ja töötervishoiualaseid täiendkoolitusi. Käesoleval ajal töötab Natalia ettevõttes töökeskkonnaspetsialistina. Alates 2004. aastast ta on töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna koolitaja (on osalenud lektorina Tööinspektsiooni poolt korraldatud koolitustel) ning viib läbi praktilisi seminare (riskianalüüsi koostamine, ohutusjuhendite koostamine). Tema tugevad küljed on- oskab õppijates huvi äratada ning esitada materjale arusaadavalt.

Natalja Metelitsa

Aastal 2005 sai Natalja rakenduskõrghariduse Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis üldõenduse erialal. Alates 2009. a on ta ennast pidevalt täiendanud erinevatel erialastel koolitustel. Aastal 2010 sai Natalja Täiskasvanute koolitajaks (VI tase), läbides Andragoogika Kvalifikatsioonikursuse (ANDRAS) ning lisaks sai ka Esmaabiõpetaja kvalifikatsiooni (Eesti Punane Rist). Tal on suur täiskasvanud õppijate koolitamise kogemus: Natalja pidevalt viib läbi koolitusi erinevates asutustes, näiteks Narva Kutseõppekeskuses, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidus, Narva Haigla SAs, Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis jt. 2015. a Natalja on osalenud projektis “Täiskasvanud õppija” (Itaalia). Lisaks on Natalja osalenud ja esinenud konverentsidel ja seminaridel, ning kirjutanud publikatsioone meedias. Natalja Metelitsa on saanud kaks korda tiitli: „Ida-Virumaa aasta koolitaja 2009“ ja „Ida-Virumaa aasta koolitaja 2015“. Eterna Koolituskeskuses Natalja on esmaabi ja toiduhügieeni koolituste koolitaja. Oma tugevateks külgedeks peab ta oskust olla sõbralik ja innovaatiline koolitaja, kellel on alati soov ennast arendada ja uusi teadmisi kolleegide ja õppijatega jagada.

Niina Laansoo

Niina lõpetas Minski Riikliku Pedagoogilise Võõrkeelte Instituudi 1977. aastal. Tal on suur kogemus eesti keele ning inglise keele õpetamise alal. Töötas palju aastaid Tallinna Tööstushariduskeskuses ning Tallinna Kommertskolledžis. Niina suhtub loovalt koolituste läbiviimisesse, lisaks keeleteadmistele püüab aidata laiendada koolitatavate silmaringi Eesti kultuuri alal.

Olga Burmistrovitš

Olga Burmistrovitš on õppinud prof Schechteri juures sugestiivseid aktiivõppe metoodikaid. Üle 25 aasta täiskasvanute õpetamise kogemust. Õppematerjalide (kaas)autor keeltekoolides Polylingua, PROSUM, Edukool ja Alterum. Eterna Koolituskeskuses Olga õpetab eesti keele õppijaid A2 – B2 -tasemete koolitustel.

Olga Sorkina

Оlga Sorokina- on äriplaani finantsplaneerimise koostamise koolitaja. Lõpetas 1976. aastal Tallinna Polütehniline Instituudi majandusteaduskonna ehituse organiseerimise ja juhtimise eriala, insener-ökonomist. 1989. aastal lõpetas Kiievi Inseneriehituse Instituudis doktorantuuri (PhD). Olga täiustab pidevalt oma teadmisi, osaledes erinevatel erialastel kursustel. Tegeleb koolitamisega alates 2001 aastast. Eterna Koolituskeskuses on Olga äriplaani koostamise finantsplaneerimise koolitaja. Olga tugevaks küljeks koolitajana on majanduse ja rahanduse õpetamise kogemuste kombinatsioon raamatupidaja praktilise töö kogemustega.

Sirje Vallas

Sirje on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ärinduse erialal 2009. aastal. Töötab raamatupidajana ja omab kogemusi raamatupidamisprogrammis Standard Books töötamisel alates 2004. aastast.
Sirje tegeleb pidevalt enesetäiendamisega. Alates 2014. aastast töötab raamatupidamistarkvara koolitusel koolitajana. Tal on suur kogemus täiskasvanutele raamatupidamise õpetamisel programmis Standard Books. Sirje jagab hea meelega oma uusi oskusi ja teadmisi õppijatega.

Svetlana Chernysheva

Ta sai magistrikraadi matemaatika õpetaja erialal Krasnojarski Pedagoogika Ülikoolis (füüsika-matemaatika teaduskond). Ajaperioodil 1999 - 2001 on ta läbinud täiendusõppe informaatika erialal Kohtla-Järve Polütehnikumis. Ta on viinud läbi erinevate arvutiprogrammide, nimelt Excel'i, PowerPoint'i jt koolitusi täiskasvanutele ning alati on saanud positiivset tagasisidet õppijatelt, kuna lisaks teadmiste kõrgele tasemele tal on oskus selgelt esitada õppematerjali. Ta omab suurt kogemust erinevates riiklikes projektides osalemisel, näiteks “Arvuti-õpetaja abiline”, “Ole Kaasas!”. Eterna Koolituskeskuses on koolitajaks arvutikoolitustel.

Svetlana Sibul

Svetlana on lõpetanud Tartu Ülikooli Avatud Ülikooli erialal "Eesti keel teise keelena". Ta õpetab eesti keelt nii argikeele koolitustel kui ka erinevate valdkondade töötajatele ning on saanud klientidelt positiivset tagasisidet. Oma tugevateks külgedeks peab ta oskust olla sõbralik ja loominguline õpetaja, kellel on alati soov ennast arendada. Alates 2015. aastast ta on töötanud eesti keele õpetajana Eterna Koolituskeskus ja õpetab eesti keele õppijaid A2 – B1 tasemete koolitustel.  Svetlana arvates tänu oma suurele täiskasvanute ja laste koolitamise töökogemusele oskab ta leida ühist keelt õppijatega ning aidata neid riigikeele omandamise teel.

Tamara Malishava 

Tamara Malishava – psühholoogiamagister, bakalaureus kliinilises psühholoogias, reklaamipsühholoogia magister, praktiseeriv psühholoog üle 15-aastase kogemusega. Pidanud loenguid Tbilisi ülikoolis, kaasa löönud tähelepanu puudulikkuse sündroomi ja hüperaktiivsuse uurimise teadusprojektis. Osalenud Alzheimeri tõve uurimise rahvusvahelistes teadusprojektides. Eterna Koolituskeskuses koolitab õppijaid psühholoogia alal.

Tatjana Izjumnikova

Tatjana Izjumnikova- mitmete ametikoolituste koolitaja. Lõpetas ТPI 1973 aastal. Маjandusmagister-äri arengu küsimuste, äri juhtimise, äri planeerimise ning personali juhtimise ekspert. 25. aastase tööstaažiga koolitaja, kes on valmistanud ette üle 12 tuhande ärinduse ning ärijuhtimise spetsialisti. Tatjana- on originaalsete metoodikate looja, kelle 12 baasprogrammi kasutatakse majandusteooria, ettevõtluse aluste, turunduse, personali juhtimise ning ärikindlustuse valdkonnas kõrgkoolides. Eterna Koolituskeskuses koolitab teemadel: „Sekretär- juhiabi“, „Väikeettevõtja“. Tatjana täiendab pidevalt oma teadmisi ning on avatud uutele õpingutele.Тema tugevaks küljeks on oskus leida lähenemine erinevatele õppuritele, ühendada kõiki õpieesmärgi nimel ning näidata uute teadmiste ning kogemuse tähtsust. Kõik näiteid õppetöö käigus võtab Tatjana reaalsest elust, kasutades oma rikkalikku õpetamiskogemust.

Valentina Jakimova

Valentina lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli. Ta on läbinud täiendõppe Tallinna Pedagoogikaülikoolis "Eesti keel võõrkeelena" erialal. Lisaks on Valentina õppinud eesti kirjandust Tallinna Ülikoolis. Ta on aastast 1972 töötanud eesti keele õpetajana üldhariduslikes koolides. Valentina on pidevalt ennast erialaselt täiendanud, nt tal on läbitud koolitus "Vene põhikooli eesti keele õpetajate metoodika" (Virumaa Kõrgkooli Täienduskoolituse osakond). Valentinal on suur täiskasvanute koolitamise kogemus. Eterna Koolituskeskuses Valentina õpetab eesti keele õppijaid A2 – C1-tasemete koolitustel.Ta on saanud õppijatelt positiivset tagasisidet, kuna ta oskab leida ühist keelt õppijatega ja esitada õppematerjali arusaadavalt ning selgelt.

Violetta Konjuhhova

Violetta on lõpetanud Tartu Ülikooli Narva Kolledži erialal “Eesti keel teise keelena”. Ta on töötanud eesti keele õpetajana aastast 1994 üldhariduslikes koolides. Violetta on pidevalt ennast erialaselt täiendanud, kusjuures tal on läbitud koolitus “Õpetaja professionaalset arengut toetav nõustamine” (SA Innove), “Aine, keel ja õpioskused-õpetaja kolm kübarat. LAK-Õppe metoodikakoolitus” (SA Innove) jt. Eterna Koolituskeskuses Violetta õpetab eesti keele õppijaid A2 – B2-tasemete koolitustel.Ta on saanud klientidelt positiivset tagasisidet, kuna ta oskab leida ühist keelt õppijatega ja esitada õppematerjali arusaadavalt ja selgelt.

Vladislav Jevsejev

Vladislav Jevsejev on lõpetanud Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Tarkvara ja andmebaaside halduse erialal 2012. aastal. Vladislav areneb selles valdkonnas pidevalt, uurides uut tarkvara. Eterna Koolituskeskuses viib ta täiskasvanutele läbi arvutikoolitusi erinevates programmides. Ta suudab osalejatele lihtsas keeles ja väga kannatlikult keerulisi ja arusaamatuid teemasid lahti seletada.

Ülle Tõnurist

Ülle on lõpetanud Tartu Ülikooli erialal “Eesti filoloog / eesti keele ja kirjanduse õpetaja”. Ta on töötanud eesti keele õpetajana aastast 1998 üldhariduslikes koolides. Lisaks on Ülle töötanud Keeleinspektsiooni inspektorina ning alates 1994. a ta on riigikeele eksaminaator, hindaja ja konsultatsioonide läbiviija. Ülle Tõnurist on pidevalt ennast erialaselt täiendanud, kusjuures tal on läbitud palju koolitusi, näiteks “Eesti keel teise keelena riigieksami ja 9. klassi lõpueksami suulise intervjueerimise läbiviimise seminar” (SA Innove), “Keeleklubide eestvedamine” (MISA). Eterna Koolituskeskuses ta õpetab eesti keele õppijaid A2 – C1-tasemete koolitustel. Ülle on saanud klientidelt positiivset tagasisidet, kuna ta oskab leida ühist keelt õppijatega ja esitada õppematerjali arusaadavalt ja selgelt.